دریافت آخرین نسخه تلگرام
http://www.telegram.me/iransoftlearning

توجه: جهت مشاهده ویدئو / فیلم های آموزشی رایگان آخرین نسخه مرورگر گوگل کروم را از اینجا دانلود و بر روی سیستم خود نصب نمایید
آموزش SQL SERVER 2008


SQL SERVER  2008
• معرفی شیوه آموزش
• دستورSelect
• فیلتر کردن نتایج
• فیلتر کردن نتایج (order by)
• فیلتر کردن نتایج (DISTINCT)
• فیلتر کردن نتایج (INTO)  
• فیلتر کردن نتایج (Sub query)ها
• فیلتر کردن نتایج (JOIN)
• فیلتر کردن نتایج (UNION)
• (Table)ها
• نوع داده ها
• ساخت جدول Foreign keys
• ایجاد توابع
• متغیرها  Variables
• دستور Insert
• دستور,Update دستور Delete
• ویرایش جدول ها
• ایجاد  CONSTRAINT
• بازیابی روندها با  Stored
• procedure توابع(Function • (trigger ها
• آشنایی باview ها
• Temporary table- Table   Variables
• حلقه ها
• دستور While
• مروری بر Transaction ها   
• دستور control of flow
• حلقه ها(شکستن حلقه) ها
• CURSOR
• دسترسی(Permission)
• دستورConvert
• توابع تاریخ وزمان- ایجاد (Date)
• ایجاد Database و مدیریت Database
• توابع کار با رشته ها
• بررسی کلی یک برنامه   
• کار با بانک های اطلاعاتیXML
• آشنایی با چندData type مختلف
• بررسی خطاها• پیش بینی خطاها(CATCHTry)
• مجوز دسترسی به پایگاه داده ها(slogin)
• ساخت ومدیریتها User• ایجاد ومدیریت Role
• پروژه های LRC
• پشتیبان گیری از پایگاه داده ها  ( Database Backup)
• ساخت یک پروژه ی نمونه


96463719-be4b-431a-8e46-e7f4662308a5

در صورتی که دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارید و نیاز به آموزش کامل این مجموعه دارید می توانید این بسته را به صورت پستی خریداری کرده و پس از تحویل وجه آن را به مأمور پست پرداخت نمایید

اضافه به سبد خرید

آموزش SQL SERVER 2008 بخش 1 با نوع فایل wmv

آموزش SQL SERVER 2008 بخش 2 با نوع فایل wmv

آموزش SQL SERVER 2008 بخش 3 با نوع فایل wmv

آموزش SQL SERVER 2008 بخش 4 با نوع فایل wmv

آموزش SQL SERVER 2008 بخش 5 با نوع فایل wmv

آموزش SQL SERVER 2008 بخش 6 با نوع فایل wmv


چنانچه در هر یک از فیلم های آموزشی نیاز به آموزش یا رفع اشکال تلفنی داشتید می توانید با شماره 9099070295 در کل کشور و یا شماره 9092301397 در تهران تماس حاصل فرمایید