دریافت آخرین نسخه تلگرام
http://www.telegram.me/iransoftlearning

توجه: جهت مشاهده ویدئو / فیلم های آموزشی رایگان آخرین نسخه مرورگر گوگل کروم را از اینجا دانلود و بر روی سیستم خود نصب نمایید
آموزش SPSS


SPSS
• آشنایی با قسمت های مختلف نرم افزار
• تعریف متغیرهای آماری
• متغیرهای آماری در  SPSS
• داده های ورودی یک متغیر(ایجادبرچسب ومقدار)
• داده های گم شده
• خلاصه سازی داده ها
• آمارتوصیفی
• روندFrequencies
• تخمین متغیرها Compute Variables •
• Desciriptives  درآمارتوصیفی
• Explore درآمار توصیفی
• روابط بین دومتغیر-آزمون فرض
• روابط بین دومتغیرگسسته برای داده های Nominal
• روابط بین دومتغیرگسسته برای داده های Ordinal  
• آزمون فیشر(Fisher Test)
• روابط بین دومتغیرپیوسته- ضریب همبستگی
• جوابهای غیرمنطقی      partial Correlation  
• مقایسه میانگین
• روند Mean
• مقایسه میانگین با یک عدد ثابت
• مقایسه  میانگین دوجامعه مستقل آزمونT •
 مقایسه میانگین یک جامعه در دوره های مختلف
• روند Anova  
• تجزیه وتحلیل رگرسیون
• آمارناپارامتری - آزمونBinomail
• آمارناپارامتری - آزمونChiSquar
• آمارناپارامتری  - روندSample K-S
• آمارناپارامتری-آزمون MannWhitney
 • مقایسه چند جامعه مستقل
• پنجره آغازین SPSS
• وارد کردن داده ها ازبرنامه های دیگر
• نمودارها
• تمرین- رسم نمودارازیک سری داده
• ویرایش جدول ها
•فیلتر کردن متغیرات (Select Case)
• تنظیم پرسشنامه ها
• گزارشات طبقه بندی شده روندCase Summarize  
• آشنایی با نوار ابزار SPSS
• تبدیل مقایسه ها وداده ها(Recode Data)
• صحت سنجی داده ها  
• راهنمای برنامه (Help)  
 


825b2086-8a89-4d49-afce-8a45109b9dcf

در صورتی که دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارید و نیاز به آموزش کامل این مجموعه دارید می توانید این بسته را به صورت پستی خریداری کرده و پس از تحویل وجه آن را به مأمور پست پرداخت نمایید

اضافه به سبد خرید
آموزش SPSS بخش 1 با نوع فایل mp4

آموزش SPSS بخش 2 با نوع فایل mp4

آموزش SPSS بخش 3 با نوع فایل mp4

آموزش SPSS بخش 4 با نوع فایل mp4

آموزش SPSS بخش 5 با نوع فایل mp4

آموزش SPSS بخش 6 با نوع فایل mp4


آموزش SPSS بخش 1 با نوع فایل wmv

آموزش SPSS بخش 2 با نوع فایل wmv

آموزش SPSS بخش 3 با نوع فایل wmv

آموزش SPSS بخش 4 با نوع فایل wmv

آموزش SPSS بخش 5 با نوع فایل wmv

آموزش SPSS بخش 6 با نوع فایل wmv


آموزش SPSS بخش 1 با نوع فایل mp3

آموزش SPSS بخش 2 با نوع فایل mp3

آموزش SPSS بخش 3 با نوع فایل mp3

آموزش SPSS بخش 4 با نوع فایل mp3

آموزش SPSS بخش 5 با نوع فایل mp3

آموزش SPSS بخش 6 با نوع فایل mp3


آموزش SPSS بخش 1 با نوع فایل 3gp

آموزش SPSS بخش 2 با نوع فایل 3gp

آموزش SPSS بخش 3 با نوع فایل 3gp

آموزش SPSS بخش 4 با نوع فایل 3gp

آموزش SPSS بخش 5 با نوع فایل 3gp

آموزش SPSS بخش 6 با نوع فایل 3gp
چنانچه در هر یک از فیلم های آموزشی نیاز به آموزش یا رفع اشکال تلفنی داشتید می توانید با شماره 9099070295 در کل کشور و یا شماره 9092301397 در تهران تماس حاصل فرمایید