دریافت آخرین نسخه تلگرام
http://www.telegram.me/iransoftlearning

توجه: جهت مشاهده ویدئو / فیلم های آموزشی رایگان آخرین نسخه مرورگر گوگل کروم را از اینجا دانلود و بر روی سیستم خود نصب نمایید
آموزش AUTOCAD 2014 3D


AUTOCAD  2014 3D
• مقدمه :معرفی( AutoCAD 2014)
• انتخاب اشیا - نمای دید
• محیط مدل سازی سه بعدی 3D Modelling
• نوار ابزارهای مدل سازی سه بعدی
• حجم دادن به اشیا  
• دستورات Revolve و 3D Rotate
• دستورات Pedit و Sweep
• دستورات Polar و Rectangular
• ابزارهای Section Plane ،Shell و Extrude Faces
• دستور Loft
• ساخت Cylinder ،Torus و Sphere
• ساخت فنر (Helix)
• ساخت آچار
• سیستم مختصات کاربر (UCS)
• سیستم مختصات پویا (Dynamic UCS)
• انتقال اشیا
• دوران اشیا
• تغییر اندازه اشیا
• قرینه سازی (Mirror)
• کپی متوالی اشیا (Array)
• تراز کردن اشیا (Align)
• تراز کردن3D Align
• انواع مدل سازی سه بعدی
• آشنایی بیشتر با دستور Loft   
• دستور Sweep
• دستور Revolve  
• دستور Slice
• دستور Interfere                         
• دستور Flatshot
• دستور Union  
• دستور Subtract
• دستور XEDGES
• ساخت جعبه (Box)
• ساخت استوانه(Cylinder)
• رسم مخروط (Cone)
• رسم کره (Sphere)
• رسم هرم (Pyramid)
• رسم گوه (Wedge)
• رسم حلقه (Torus)
• دستور solid edit  (ویرایش اشیا)
• دستور FilletEdge
• دستور ChamferEdge
• تمرین (ساخت یاتاقان)
• تمرین (ساخت خانه)
• چاپ اسناد
• ساخت نما از مدل سه بعدی  
• ساخت نما از مدل سه بعدی - قسمت دوم


cf269fe6-b7ab-456b-85f3-1e87e7938b23

در صورتی که دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارید و نیاز به آموزش کامل این مجموعه دارید می توانید این بسته را به صورت پستی خریداری کرده و پس از تحویل وجه آن را به مأمور پست پرداخت نمایید

اضافه به سبد خرید
آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 1 با نوع فایل mp4

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 2 با نوع فایل mp4

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 3 با نوع فایل mp4

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 4 با نوع فایل mp4

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 5 با نوع فایل mp4

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 6 با نوع فایل mp4


آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 1 با نوع فایل wmv

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 2 با نوع فایل wmv

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 3 با نوع فایل wmv

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 4 با نوع فایل wmv

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 5 با نوع فایل wmv


آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 1 با نوع فایل mp3

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 2 با نوع فایل mp3

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 3 با نوع فایل mp3

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 4 با نوع فایل mp3

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 5 با نوع فایل mp3

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 6 با نوع فایل mp3


آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 1 با نوع فایل 3gp

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 2 با نوع فایل 3gp

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 3 با نوع فایل 3gp

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 4 با نوع فایل 3gp

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 5 با نوع فایل 3gp

آموزش AUTOCAD 2014 3D بخش 6 با نوع فایل 3gp
چنانچه در هر یک از فیلم های آموزشی نیاز به آموزش یا رفع اشکال تلفنی داشتید می توانید با شماره 9099070295 در کل کشور و یا شماره 9092301397 در تهران تماس حاصل فرمایید